Monday, December 09, 2019
facebook

Calendar

Monday, December 9, 2019

  • Vikrami Samvat 2076
  • Shaka Samvat 1941
  • Marghshirsh Shaka 18
  • Marghshirsh Parvishte 24
  • Hijari 1441
  • Shukla Paksha Tithi 12 up to 9.54 am
  • Pari Yoga up to 5.03 pm
  • Bharni Nakshatra up to 5.01 am
  • Moon in Aries sign
  • Som Pardosh Vrat.